Informace o nás

TJ Jiskra je oddíl složený převážně z mladých hráčů,

kteří se prakticky od píky dostali vlastní pílí, návštěvami

šachových školení a šachových táborů na dnešní úroveň.

Velkou zásluhu na tom má trenérka Marcela Vaňková.