2. Velká cena

11.12.2016 14:48

10.12.2016 jsme se zúčastnili velké ceny v Hradci Králové.

Velmi děkuji paní Karáskové a panu Kulichvi. V turnaji hrálo

120 dětí v pěti kategoriích. V kategorii 1. se umístil Novák

na šestém místě a Mühlstein třináctý. Kategorie 2. Rozenek

sedmý a Karásek devátý. Kategorie 3. Čihák 25. místo

a kategorie 4. se umístil Kulich na 24.místě. Příští velká

cena bude 14.1.2017 v Hořicích.